Impacten positivament en els següents aspectes:


Innovació organitzacional


La innovació determina cada vegada més el creixement sostingut de les empreses i representa la millor oportunitat per augmentar la quota de mercat, elevar el rendiment, millorar la productivitat, reduir els costos de producció i, en conseqüència, incrementar els beneficis.

La inversió en intangibles relacionats amb el capital humà, el canvi organitzatiu i la promoció de la innovació es converteixen en aspectes clau del creixement econòmic.

Impulsar l’organització cap a una cultura orientada a la innovació i l’evolució continua és fonamental per un creixement sostingut basat en el propi aprenentatge.

Consultoria organitzativa i de processos


Procés integral per a l’aprofitament eficient de tots els recursos actuals de les empreses i organitzacions a partir de l’anàlisi, gestió, coordinació i introducció de nous processos de producció i d’organització, sense necessitat de fer noves inversions o aportacions extres de capital, creant així una cultura transformadora per assolir un benefici empresarial i social a tots els nivells.

Reemplaçar hores per hores intel•ligents i saber aprofitar el talent de la plantilla és clau per a obtenir una millora global en tots els nivells de l’organització.

Pla formatiu


Recolzament i reforç de les millores implementades a través de cursos de formació per aprendre noves tècniques i eines en les competències i habilitats necessàries per tal d’ajudar a consolidar i interioritzar els canvis introduïts.

Habilitats directives, gestió d’equips, lideratge, orientació a l’assoliment o canalització de la pressió són algunes de les propostes que s’inclouen en el pla formatiu.