"Si vols arribar ràpid vés sol,
si vols arribar lluny
vés acompanyat"
Proverbi Masai

"Els que diuen que és impossible
no haurien d'interrompre als
que ho estan fent"
Thomas Alba Edison

"Al cim no s'arriba superant
als altres, sinó superant-se
a si mateix"

"Si vols resultats diferents
no facis sempre el mateix"
Albert Einstein

"El talent guanya partits,
però el treball en equip
guanya campionats"
Michael Jordan

Benvinguts

"Les persones són el motor, el valor i l’actiu més important de qualsevol empresa. Crear una cultura d’innovació millorant la seva gestió organitzativa, optimitzant els processos interns i potenciant el seu autolideratge, talent i funcionament com a equip són aspectes clau que portaran a augmentar la quota de mercat, elevar el rendiment, millorar la productivitat, reduir els costos de producció i, en conseqüència, incrementar els beneficis."


Fases consultoria constructiva


DIAGNÒSTIC

Anàlisi inicial per a detectar necessitats o punts ineficients.

FASE D’IMPLEMENTACIÓ

Implementar les millores proposades.

FASE DE SOSTENIMENT I SEGUIMENT

Donar suport al client en l’autogestió.

FASE DE CONSOLIDACIÓ

L’empresa incorpora les millores introduïdes.