Impacten positivament en els següents aspectes:


Coaching sistèmic d’equips amb TLCP i test Belbin


Procés d’aprenentatge a través del qual un equip es qüestiona els seus límits d’acompliment amb l’objectiu de desenvolupar la seva aptitud com a conjunt i millorar-los.

El coaching d’equips treballa sobre la relació que es forma entre els membres de l’equip i el seu objectiu és acompanyar als equips en el desenvolupament del seu rendiment per tal que el resultat del conjunt superi amb escreix el de la suma de les parts.

D’aquesta manera, l’equip incorpora l’hàbit d’afrontar constructivament els canvis i crear solucions innovadores per a fer el que abans no feia i millorar la seva eficàcia, eficiència i rendiment.
Què és test Belbin?

TEST ROLS D’EQUIP BELBIN

El Test de Belbin és una eina d’avaluació d’equips que determina els tipus de relacions existents dins d’un equip i com influeix aquest aspecte en el seu rendiment i productivitat.

Identifica els tipus de rols que cada persona representa dins d’un equip i com afecta a la seva eficàcia, implicació i compromís.

Els informes sobre els Rols d’Equip Belbin aporten un llenguatge comú que ajuda a:

• Establir relacions laborals productives.
• Seleccionar i desenvolupar equips d’alt rendiment.
• Prendre consciència d’un mateix i incrementar l’eficàcia personal.
• Identificar el talent en l’entorn laboral.
• Prendre decisions en processos de selecció.

Leadership coaching amb TLCP


Coaching sistèmic enfocat a desenvolupar i/o millorar la competència conjunta en lideratge.

El desenvolupament del lideratge dins dels equips és clau per a construir un equip d’alt rendiment amb capacitat de gestionar constructivament els conflictes i prendre decisions innovadores, enfocades i eficaces.

El leadership coaching s’orienta cap al desenvolupament de la co-responsabilitat i co-lideratge dins dels equips com a fonaments més sòlids per a millorar els resultats d’una manera sostinguda i duradora.

Team Building


Activitats o serveis específics per a grups, equips i departaments orientats a millorar la cohesió del grup, la confiança, les relacions, la motivació, el sentit de pertinença, la implicació i el compromís i prepara l’equip per a assumir reptes i assolir objectius.

Les sessions de Team Building es dissenyen ad hoc sota una visió global de treball per tal d’aprofitar els seus beneficis com a punt de partida per a un treball més profund a través del coaching d’equips o sistèmic.

Amb petites accions es poden assolir grans resultats.