Impacten positivament en els següents aspectes:


Shadow coaching


El coach acompanya a la persona durant la seva jornada laboral habitual observant com és el seu rendiment. Analitza el temps que dedica a les activitats, quin grau de concentració té, com és d’assertiu per evitar interrupcions, com lidera al seu equip en les reunions, etc. oferint feedback continu amb la finalitat que la persona vagi millorant el seu rendiment, la seva efectivitat, així com les seves competències de lideratge, comunicació, presa de decisions i gestió de l’estrès.

Valors diferencials del shadow coaching:

- Objectivitat: el coach veu més enllà de la visió parcial del directiu, observant realment el que està succeint in situ.

- Immediatesa: la millora i el feedback són directes i immediats, motiu pel qual el directiu pot implementar les millores immediatament.

- Desenvolupament global: el coach té la possibilitat d’analitzar i aprofundir en competències molt diverses: gestió del temps, lideratge i influència, comunicació, gestió d’emocions i estrès, assertivitat o treball en equip.

Coaching executiu amb test DISC


El coaching executiu facilita a la persona el seu desenvolupament professional òptim per a obtenir uns resultats exitosos.

Revela accions improductives, actituds ineficaces, punts de millora i treballa sobre el seu potencial per a definir objectius d’acompliment i optimitzar el seu rendiment per assolir-los.

El procés facilita l’autoconeixement de la persona i aprofundeix en el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries per a millorar la seva eficiència.


Que és test DISC?

TEST DISC

El test DISC proporciona una visió del tipus de conducta real vs adequada d’una persona, incloent les seves motivacions i desmotivacions, fortaleses i debilitats, tendències en la seva comunicació i també ajuda a predir el futur comportament davant una determinada circumstància.

Avalua 4 factors claus en l’estil de conducta d’una persona : Dominància, Influència social, Estabilitat i Estructura. Els resultats del DISC són molt intuïtius i aclaridors, permetent la seva utilització directa en processos de Desenvolupament Personal, Team Building i Processos de Selecció.

Líder-coach amb test TLCP


Coaching executiu específic en lideratge personal orientat a potenciar les habilitats, competències i fortaleses de la persona per a millorar la seva capacitat de lideratge i autogestió.

El lideratge personal és requisit sine qua non per a liderar als altres. Liderar cap a fora té el seu origen en el lideratge cap a dins.

Partint del lideratge interior es multiplica la capacitat d’inspirar i liderar equips, connectant patrons de comportament amb hàbits de pensament, posant al líder en contacte amb el que està funcionant, el que no, i per què! El líder-coach inspira l’aparició de futurs líders i els encoratja.
Que és test TLCP?

TEST TLCP (The Leadership Circle Profile)

El TLCP és l’única eina d’avaluació 360º que connecta i relaciona patrons de comportament amb hàbits de pensament motivadors.

El TLCP integra tota aquesta informació de forma que identifica els aspectes clau immediatament i posa als líders en contacte amb el que està funcionant,el que no, i ¡per què!

El líder aconsegueix crear uns fonaments sòlids sobre els que construir uns nous pensaments i comportaments transformadors que es tradueixen en un estil de lideratge eficaç i productiu.